Forum Sains Indonesia

Pendidikan dan Karir => Bimbingan Belajar => Bimbel Matematika => Topik dimulai oleh: reza novaldi pada September 25, 2013, 12:27:10 PM

Judul: kk KK tolong slsain soal MTK ini ye
Ditulis oleh: reza novaldi pada September 25, 2013, 12:27:10 PM
1) TENTUKAN NILAI DARI SUDUT:
    A)135˚      B)tan330˚-sin150˚

2) Konversikan dalam  koordinat Kartesius!
      A. A( 1/2 , 60o)
     b.B. B(6 , 240o)

3)Konversikan dalam Koordinat Kutub!
      A. (√3 , 1)
      B. (√2 , √(-2))
4). Diketahui segitiga ABC, a = 15 cm, b = 20 cm, sudutB = 30˚. Hitunglah unsure-unsur yang lain dengan menggunakan aturan sinus !

5) Hitunglah unsur-unsur yang lain dengan menggunakan aturan kosinus, Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui  a = 4 cm, c = 3 cm dan sudutB = 30˚ !

TOLONG KK YE
       
Judul: Re:kk KK tolong slsain soal MTK ini ye
Ditulis oleh: Monox D. I-Fly pada Mei 05, 2014, 11:31:39 AM
2)
A. (1/2 cos 60o,1/2 sin 60o)
= (1/2 [1/2],1/2 [1/2 √3])
= (1/4,1/4 √3)
B. (6 cos 240o,6 sin 240o)
= (6 [-1/2],6 [-1/2 √3])
= (-3,-3√3)

3)
A. r = √(√3 kuadrat + 1 kuadrat)
= √(3 + 1)
= √4
= 2
sin t = y/r
sin t = 1/2
t = 30o
(√3 , 1) = (2, 30o)
Judul: Re:kk KK tolong slsain soal MTK ini ye
Ditulis oleh: Monox D. I-Fly pada Maret 08, 2015, 10:04:13 AM
1)
B. tan330˚-sin150˚
= tan(-30˚)-sin(180˚-30˚)
= -tan30˚-sin30˚
= -1/3 √3 -1/2
= -(1/2 + 1/3 √3)